3. Mặt Bích

 • Mặt bích SS400 5K 2.1/2" FF 1MK82

  90,000₫
  • Mã sản phẩm: 73.22
  • Mô tả ngắn:

   Mặt bích  SS400 5K 2.1/2" FF 1MK82
   - Đường kính ngoài: 155mm
   - Đường kính trong: 77.5mm
   - Đường kính buloon: 15mm
   - Độ dày: 14mm
   - Tâm  lỗ: 130mm
   - Cân nặng: 1.5kg

 • Mặt bích SS400 5K 2.1/2" FF 3UD20

  90,000₫
  • Mã sản phẩm: 73.21
  • Mô tả ngắn:

   Mặt bích SS400 5K 2.1/2" FF 3UD20
   - Đường kính ngoài: 155mm
   - Đường kính trong: 77.5mm
   - Đường kính buloon: 15mm
   - Độ dày: 14mm
   - Tâm lỗ: 130mm
   - Cân nặng: 1.5kg

 • Mặt bích JIS 5K DN200

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Mô tả ngắn:
   • Mặt bích JIS 5K DN200
    - Đường kính ngoài: 320 mm
    - Đường kính trong: 220 mm 
    - Độ dày: 21 mm
    - Đường kính lỗ: 22 mm
    - Khoảng cách lỗ: 280 mm
    - Trọng lượng: 6.3 kg
 • Mặt bích B16 3/4RF XS SA/A105N

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Mô tả ngắn:
   • Mặt bích B16 3/4RF XS SA/A105N 
    - Đường kính ngoài: 115 mm
    - Đường kính trong: 19 mm 
    - Độ dày: 15 mm
    - Đường kính lỗ: 19 mm
    - Khoảng cách lỗ: 64 mm
    - Trọng lượng: 1 kg
 • Mặt bích (Mặt bích mù) ANSI 8 150 BLRF B165

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Mô tả ngắn:
   • Mặt bích (Mặt bích mù) ANSI 8 150 BLRF B165 A1050 63652 
    - Đường kính ngoài: 342 mm

    - Độ dày: 25 mm
    - Đường kính lỗ: 21 mm
    - Khoảng cách lỗ: 304 mm
    - Trọng lượng: 18.2 kg
 • Mặt bích Cổ hàn DN80

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 735709
  • Mô tả ngắn:
   • Mặt bích cổ hàn DN80
   • 3 1500 B16 XXS SA A105N C21 PN250 DN80 
   • Đường kính ngoài: 270 mm
   • Đường kính trong: 88.9 mm
   • Chiều cao cổ hàn: 50mm
   • Số lỗ: 8 lỗ
   • Độ dày: 50 mm
   • Đường kính lỗ: 31 mm
   • Khoảng cách lỗ: 204 mm
   • Trọng lượng: 22 kg
 • Mặt bích DBP ANSI B135 150 6' SCH80 A105

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Mô tả ngắn:
   • Mặt bích DBP ANSI B135 150 6 SCH80 A105 12709209
    - Đường kính ngoài: 280 mm
    - Đường kính trong: 146 mm 
    - Độ dày: 25 mm
    - Đường kính lỗ: 21 mm
    - Khoảng cách lỗ: 240 mm
    - Trọng lượng: 12kg
 • Mặt bích ANSI 4" 600BLRF B16.5 A105 63603

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 73.20
  • Mô tả ngắn:

   Mặt bích ANSI 4" 600BLRF B16.5 A105 63603
   - Đường kính ngoài: 272mm
   - Độ dày: 33mm
   - Đường kính lỗ: 22mm
   - Khoảng cách 2 tâm lỗ : 200mm

 • Mặt bích A20 300LBS ANSI Sorf A240 B16 F316LBL

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 73.19
  • Mô tả ngắn:

   Mặt bích A20 300LBS ANSI Sorf A240 B16 F316LBL
   - Đường kính ngoài: 118mm
   - Đường kính trong: 27mm
   - Độ dày: 15mm
   - Đường kính lỗ: 19mm
   - Khoảng cách 2 tâm lỗ :83mm

 • Mặt bích B16 300 1.1/2" SA 105 (SW)SB4 1470

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 73.18
  • Mô tả ngắn:

   Mặt bích B16 300 1.1/2" SA 105 (SW)SB4 1470
   - Đường kính ngoài: 156mm
   - Độ dày: 20mm
   - Đường kính lỗ: 22mm
   - Khoảng cách 2 tâm lỗ : 115mm

 • Mặt bích 3/4" 300 BLRF B16.5 A182F 316/316L 13 CT 3360 BD6RF 0.75/A03-TS2

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 73.17
  • Mô tả ngắn:

   Flange 3/4" 300 BLRF B16.5 A182F 316/316L 13 CT 3360 BD6RF 0.75/A03-TS2
   - Đường kính ngoài: 155mm
   - Độ dày: 15mm
   - Đường kính lỗ: 19mm
   - Khoảng cách 2 tâm lỗ : 82mm

 • Mặt bích Yohong SOP FF B2220 SS316 SONB 5K

  110,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Mô tả ngắn:
   • Mặt bích Yohong SOP FF B2220 SS316 SONB 5K
   • Đường kính ngoài: 180 mm
   • Đường kính trong: 90 mm 
   • Độ dày: 15 mm
   • Đường kính lỗ: 18 mm
   • Khoảng cách lỗ: 84 mm