Ống giáo

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*3.0m

  290,000₫
  • Mã sản phẩm: 880159
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*3.0m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*4.0m.

  387,000₫
  • Mã sản phẩm: 880158
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*4.0m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

    

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*5.0m.

  484,000₫
  • Mã sản phẩm: 880157
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*5.0m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*6.0m.

  580,000₫
  • Mã sản phẩm: 880156
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.6mm*6.0m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*1.0m.

  84,000₫
  • Mã sản phẩm: 880155
  • Mô tả ngắn:

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*1.0m.

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*1.5m.

  100,000₫
  • Mã sản phẩm: 880154
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*1.5m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*2.0m.

  200,000₫
  • Mã sản phẩm: 880153
  • Mô tả ngắn:

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*2.0m.

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*2.5m

  250,000₫
  • Mã sản phẩm: 880152
  • Mô tả ngắn:

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*2.5m.

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*3.0m.

  300,000₫
  • Mã sản phẩm: 880151
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*3.0m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*4.0m

  400,000₫
  • Mã sản phẩm: 880150
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*4.0m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*5.0m

  500,000₫
  • Mã sản phẩm: 880149
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*5.0m

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard

 • Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*6.0m

  600,000₫
  • Mã sản phẩm: 880148
  • Mô tả ngắn:

   Scaffolding Tube, Hot dipped galvanized: Ống giáo: Ø 48.3*3.8mm*6.0m.

   Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài của ống được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1139 hoặc EN39

   – Bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng
   – Chứng chỉ CO, CQ, Mill Certificate BS1139 Standard