Steel flange

 • Mặt bích DIN 2543 PN16

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Quy Cách: DN15 đến DN500
   Áp suất làm việc: PN16

 • Mặt bích DIN 2545 PN40

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Áp suất làm việc: PN40
   Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv

 • Mặt bích mù DIN 2527 PN10

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Quy Cách: DN15 đến DN500
   Áp suất làm việc: PN10

 • Mặt bích mù DIN 2527 PN25

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Quy Cách: DN15 đến DN500
   Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv

 • Mặt bích mù DIN 2527 PN40

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Áp suất làm việc: PN40
   Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv

 • Mặt bích ren DIN 2567 PN25

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Áp suất làm việc: PN25
   Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv

 • Mặt bích DIN 2633 PN16

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Quy Cách: DN10 đến DN1000
   Áp suất làm việc: PN16
   Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv

 • Mặt bích DIN 2634 PN25

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Quy Cách: DN10 đến DN1000
   Áp suất làm việc: PN25
   Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv

 • Mặt bích DIN 2541 PN6

  Contact
  • code:
  • Short description:

   Áp suất làm việc: PN6
   Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv